lijst van werken
vorige bladzijde370 G U I D O   G E Z E L L E,   D E   A N D E R E


6.

Caesar Geselle: Guido Gezelle, p. 58.

7.

Dr Alph. van Kol S. J.: Christus' plaats in S. Thomas’ moraalsysteem, J J Romen & Zonen, Roermond 1947, p. 11.

8.

Prof. Dr Fr. Baur en Prof. Dr R. Verdeyen: Briefwisseling Gezelle - Van Oye, p. 21.

9.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 92,93,94.

10.

Prof. Dr Fr. Baur: Uit Gezelle’s Leven en Werk. L. J. Veen, Amsterdam-Leuven 1931, p. 112.

IIIblz. 78-107
1.

Hugo Verriest: Voordrachten, p. 225.

2.

Ibidem, p. 226.

3.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 193.

4.

Ibidem, p. 115, 91, 92.

5.

Prof. Dr Fr. Baur: Guido Gezelle’s Dichtwerken, 2e herz. dr., L. J. Veen, Amsterdam z.j., p. XVII, XVIII.

6.

Ibidem, p. XIX, XX.

7.

Urbain van de Voorde: Guido Gezelle, Querido, Amsterdam 1926, p. 60.

8.

Dr K. van Acker: Vlaamse Temperamenten, n.v. Standaard-Boekhandel, Antwerpen 1944, p.24.

9.

Urbain van de Voorde: Guido Gezelle, p. 74.

10.

Prof. Dr Fr. Baur en Prof. Dr R. Verdeyen: Briefwisseling Gezelle - Van Oye, p. 21, 11.

11.

Ibidem, p. XIV.

12.

Ibidem, p. 79.

13.

Ibidem, p. XXIII, XXIV.

14.

Ibidem, p. 58.

15.

Ibidem, p. 78, 79.

16.

Ibidem, p. 185.

17.

Ibidem, p. 110.

IVblz. 108-156
1.

Urbain van de Voorde: Guido Gezelle, p. 77.

2.

Dr Alph. van Kol S. J.: Christus’ plaats in S. Thomas’ moraalsysteem, p. 13.

3.

Prof. Dr F. van der Meer: De Kathedraal, Het Spectrum, Utrecht 1940.

4.

Urbain van de Voorde: Guido Gezelle, p. 82.

5.

Willem Kloos: Nieuwere Literatuurgeschiedenis, IV, Versluys, Amsterdam 1906, p.18.

6.

Theodor Haecker: Der Begriff der Wahrheit bei Sören Kierkegaard, Brenner-Verlag, Innsbruck 1932, p. 34.

7.

Prof. Dr Fr. Baur en Prof. Dr R. Verdeyen: Briefwisseling Gezelle-Van Oye, p. 84.

8.

Pascal: Pensées.

9.

Prof. Dr Fr. Baur en Prof. Dr R. Verdeyen: Briefwisselling Gezelle-Van Oye, p. 162.

Vblz. 157-195
1.

Dr Th. van der Bom: Philosophie van het Leven (Wijsgerige biologie), n.v. Dekker & van de Vegt, Nijmegen 1932, p. 152.

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 06-09-2009