lijst van werken
vorige bladzijdeL I T E R A T U U R L I J S TWOORD VOORAFblz. 7-12
1.

A. Vermeylen: Proza, n.v. uitgevers-mij Elsevier, Amsterdam 1941. De overige Vermeylen-citaten in dit voorwoord zijn eveneens aan genoemd opstel ontleend.

2.

Maurice Gilliams: Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1941, p.13, 104.

Iblz. 12-30
1.

Jan Ligthart: Vrijheid en Discipline in de Opvoeding, Hollandia-Drukkerij, Baarn 1923, p. 10.

2.

Rond den Heerd, I, p.155, geciteerd door Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, I, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1923, p. 282.

3.

Hugo Verriest: Twintig Vlaamse Koppen, De Meester, Roeselare 1904, p. 125.

4.

Ibidem, p. 125.

5.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, II, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1924, p.40.

6.

Hugo Verriest: Twintig Vlaamse Koppen, p. 133.

7.

Ibidem, p. 126.

8.

Hugo Verriest: Voordrachten, De Meester, Roeselare 1904, p.211.

9.

Hugo Verriest: Twintig Vlaamse Koppen, p. 137.

10.

Hugo Verriest: Voordrachten, p. 211.

11.

Ibidem, p.209.

12.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, L. J. Veen, Amsterdam 1918, p.71.

13.

André Gide: Morceaux Choisis (Le Retour de l'Enfant Prodigue), Editions de la Nouvelle Revue Française, Paris 1924, p. 265.

14.

Prof. Dr Fr. Baur en Prof. Dr R. Verdeyen: Briefwisseling Gezelle-Van Oye (Brieven van, aan en over Gezelle, I), L. J. Veen, Amsterdam 1937, p. 23, 25.

15.

Ibidem, p.48, 49.

16.

Ibidem, p.24.

17.

Ibidem, p.40, 41.

18.

Prof. Dr Fr. Baur: Uit velerlei Briefwisseling (Brieven van, aan en over Gezelle, II), L. J. Veen, Amsterdam 1939, p.88.

19.

Prof. Dr Fr. Baur en Prof. Dr R. Verdeyen: Briefwisseling Gezelle-Van Oye, p. 23.II blz. 31-77

1.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, I, p.241.

2.

Maurice Gilllams: De Man voor het Venster, J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1943, p.92.

3.

C. A. B. van Herwerden: Guido Gezelle (Mannen en vrouwen van betekenis in onze dagen, XXXIII), Hollandia-Drukkerij, Haarlem 1902, p. 319.

4.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 59.

5.

Karl Pfleger: Geister, die um Christus ringen, Verlag Anton Pustet, Salzburg 1936, p.56.

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 22-08-2009