lijst van werken
vorige bladzijdeV I I   Z I J N   D R A M ANog nauwlijks is het groen
der boomen groene, en even
zijn, toppewaards, alleen
de takken groen gebleven;
        en ’t ander zwarter wordt
        en zwarter. .

GUIDO GEZELLE

1

Zoals de vrede welke Gezelle aan het einde zijner jeugd bereikte, nieuwe, scheppende en daarom ook verwoestende waarheden in hem had losgeslagen, zo is het ook het diepe, sterke zelfbezit dat in de tweede periode het drama ontketent. Opnieuw is het, in oorsprong en wezen, niet het drama van een ontredderde, die naar diepere Existenzerhellung streeft, doch, omgekeerd, het is de bereikte katharsis welke het drama ontketent, doch dit keer een van geheel andere orde. Destijds werd het drama onvermijdelijkheid omdat Gezelle, zonder dit lange tijd te beseffen, onderweg was naar vollediger zelfverwerkelijking; thans zijn we getuige van het tweevoudige drama van de scheppende mens die eindelijk zichzelf, ‘de nieuwe mens’ volledig geworden is. – Doch als toen is ook thans het proces van zijn leven een ẉrden ‘uit het diepste dat hij werkelijk is’.
    Wanneer Gezelle als 50-jarige opnieuw gaat spreken, behoort hij zijn grote waarheden onbevreesd en onvervreemdbaar toe; als mens en als dichter bevindt hij zich op het hoogtepunt van zijn scheppende en menselijke mogelijkheden, en wat van de Gezelle van Tijdkrans werd gezegd, namelijk dat de grijze haast vergeten dichter verrezen was als de jeugdigste kracht van het opbloeiende Vlaanderen, kon met evenveel recht reeds van de 50-jarige worden gezegd, – en uiteraard was Gezelle zich deze nieuwe jeugd, haar heldere, prachtige en gelukkige spanningen, bewust. Dit nu, dit volledig leven, op die leeftijd eerst, confronteerde hem weldra – reeds tien jaar later, als 60-jarige, en toen genadeloos – met het einde van het leven, dat wil zeggen: hij werd daarmede geconfronteerd toen de verterende Ik-drift, zichzelf te verwerkelijken, eindelijk en glorieus in vervulling was gegaan. – Dit volledig leven confronteert hem vervolgens onbarmhartig met de vergeefsheid zijner schone verworvenheden volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-12-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-12-2009