lijst van werken
vorige bladzijdeD E   N I E U W E   M E N S 199

vorige bladzijde water; doch eerst nu, vele harde jaren later, is wat in 1859 nog enkel vermoeden scheen, werkelijkheid geworden: hij weet nu van het geheime gebeuren in de ziel ‘bei der jede Ausgabe an einer sehr entfernten Stelle als Einnahme wieder in Erscheinung tritt’, [3] hetgeen, zo het ervaren wordt, slechts de avonturiers van het hart, de gedrevenen der ziel, de moedigen en deemoedigen van het leven mogen ervaren.

Die steen heeft u gedempt,
g’ootmoedigd en gedoken,
    tot dat uw taaie rug,
    gemurruwd en verzaad,
geen’ weêrstand biên en zou
aan hem die u, gebroken,
    tot lijn hermaken zal
    en edel vlasgewaad.

Er is in het werk van die jaren iets van die lichte en tegelijk ernstige glimlach van de genezene, die weet dat het leven ook met zijn bitterste beproevingen hem niet verried. Het is dit weten, dat plotseling een milde glans, een raadselachtige diepte doet opengaan in het simpelste beeld:

Daar speiten, uit den zwarten grond
der aarde, zoo veel stralen rond
uw' delfspa, dat 't een beeltenis
van Gods gevreesden bliksem is.

Doch neen: de duiven weten 't wel,
dat 't spawerk is en zonnenspel,
dit bliksemen, en hun' vrije vlerk
vervolgt u, op uw akkerwerk...

Het is met déze glimlach ook, dat hij nu weet:

Zoo is ’t in al de rampen
    die ons ellendig lot
gestadiglijk bekampen volgende bladzijde
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-07-2009