lijst van werken
vorige bladzijdeII    H E T   A N D E R E   ‘R O E S E L A R E’

Mijn enkele studie is Jesus et hic crucifixus.’
G U I D O   G E Z E L L E  [1]

1

‘Van kindsbeen af;’ schreef Maurice Gilliams, ‘leefde er in Gezelle een ingeschapen eerbied voor de familiale traditie en de kerkelijke hiërarchie.’ [2] Inderdaad, maar daarmee is Gezelle als religieuze persoonlijkheid toch allerminst getekend. Want eveneens leefden er in hem reeds zeer vroeg een onstuimige liefde voor en een fervent zich rekenschap geven van de waarden-zelf van zijn geloof; en in deze recht-schapenheid, in deze behoefte aan verantwoord leven, in dit doordringen tot de kern der dingen dat niet minder essentieel tot zijn persoonlijkheid behoort, openbaart zich reeds, naast of achter die ‘eerbiedige’ mens, de zelfstandig levende en, in dit geval, ook de waarlijk godsdienstige persoonlijkheid. En vervolgens leefde erin hem, eveneens reeds zeer vroeg, naast die eerbiedige en godsdienstige mens, de religieuze en mystieke met zijn bestendige, zielsdiepe hunker om in alles Gňd te beleven, en met deze essentiële wezenstrek openbaart zich deze persoonlijkheid als een reeds uitzonderlijke en een van uitzonderlijk formaat. – Reeds dadelijk, zo wil ik zeggen, vertegenwoordigde Gezelle belangrijk meer dan die eerbied welke de eerbied, de eenvoud en goedheid is van die kleine afhankelijke luyden wier vroomheid enkel onderworpenheid is: een stil en stilzwijgend instemmen met wat een familiale traditie en een kerkelijke hiërarchie als plichten en goede algemeenheid voorhouden. Reeds dadelijk werd deze eerbied, deze argeloze zuiverheid der voorschriftgetrouwen bij Gezelle doorbroken door die genadeloze zielskrachten welke onaflaatbaar naar het wezen der dingen voortstuwen, door die innerlijke driften die alles met een ‘onverzadigbare wolvenhonger’ verslinden en achter zich laten, omdat het niet het diepste van de mens bevredigt en stilt.
   Gezelle’s eenvoud, zijn kinderlijkheid zo ge wilt (en in ieder geval zijn volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-08-2009