lijst van werken
vorige bladzijde20 G U I D O   G E Z E L L E,   D E   A N D E R E

non; cela oui. Vous n’allez donc pas, sans doute, renier ce qu’il y a de plus vous-méme dans vous, ce, par quoi vous êtes personnellement distinct de tout autre et qui vous dit: Dieu m’a fait cela et je ne lui résiste pas; est-ce que vous ne sentez pas combien il y a de liberté et de grandeur dans cela et d’indépendance de tout, excepté de Dieu? la noble dépendance, la grande servitude.[14] En in een andere brief(1859): ‘Do you remember what H. Conscience once said to you, that every man was to work out what he felt in himself and make himself. Well then Consciences genius understood at a glance the whole question of vocation’; en tenslotte: ‘Do you love your country and your God, well then again be what you are, work yourself out poiei sauton!’ [15] Niets strookte dan ook minder met Gezelle’s overtuigingen en inborst dan aan een zijner ‘kinderen’ zijn eigen wil op te leggen, dan de heerszuchtige, alleenzaligmakende, wantrouwig bewakende ‘liefde’ der tyrannieke ‘kinderwachters’. Niets vond in hem zulk een onverzoenlijk afwijzen. Men verstaat Gezelle’s brieven aan Eugène van Oye dan ook in het geheel niet, als men daarin een bevestiging leest van een dergelijke eigenzinnige heerszucht. In dit (overigens zéér exceptionele) geval heeft Gezelle, als Van Oye’s biechtvader en oudere vriend, alleen een tijd lang gemeend, dat hij de jongen beter verstond dan deze zichzelf, en dat hij hem tegen zichzelf in bescherming moest nemen. In volle oprechtheid kon hij Van Oye dan ook schrijven: ‘Je ne vous ai jamais dit mon avis sur votre vocation. Dans ma conversation je n’ai jamais, de propos, fait ou dit quelque chose pour vous tourner vers, ou vous détourner de telle ou telle vocation, je ne vous ai pas volontairement influencé, quoique il y ait moyen de faire cela et que ce ne serait qu’une très bonne chose tout bien considéré.[l6] En in een andere brief: ‘Why! I have no interest that you should be a priest and I never tried to summon you into that, but I have interest that you should be free in that one thing at least in which a man is a man, is himself; is himself independently of any tie, any chain whatever, let it be linked in the centre of your very heartcore.’ ‘Men moet u geen vocatie maken, men moet een vocatie laten worden en geworden lijk de bloem onder Gods Zonne.’ [17] In al deze overtuigingen was het fundamenteelste van Gezelle-zelf aan het woord: die grote deemoed en eerbied ten overstaan van het leven, welke een zijner beslissendste wezenstrekken zal blijken. Het was zijn diep en durend weten van de volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 20-08-2009