lijst van werken
vorige bladzijdeI   V E R W A A R L O O S D   V O O R S P E L

1

Wanneer een leraar tijdens zijn lesuren een ander paedagogisch systeem in practijk brengt dan dat van de instelling waaraan hij werkzaam is, ontstaat er niet alleen noodwendig een conflict met de overige onderwijskrachten en het bestuur van die school, maar de ‘ondergeschoven’ paedagogie loopt ook onvermijdelijk op een fiasco uit. De leerlingen (enkelen uitgezonderd) beschouwen die leraar niet als de vertegenwoordiger van een andere, betere orde, doch als een rebel die de orde verbreekt, of minstens – heerlijk; doch tevens bedenkelijk – relativeert; en bovendien biedt zijn vrijbuiterij hun een prachtige kans, en tegelijk een vrijbrief, om althans gedurende enkele uren aan de bestaande orde, subs. het bestaande gareel, te ontsnappen.
    Men kan de mening huldigen, dat elke ernstige vorm van paedagogie goed en verdedigbaar is, of anders gezegd: dat geen enkele goede paedagogie verderkomt dan een betrekkelijke goedheid, maar deze goedheid behoort dan toch in overeenstemming te zijn met de officiële paedagogische practijken van de instelling waar men die goedheid introduceert. Wanneer op een niet-Montessori-school een der leraren hardnekkig een Montessori-solo ten beste geeft, is dit ruineus voor beide systemen en voor betrekkelijk alle leerlingen. De paedagogie van ‘Jongensstad’ moge dan voortreffelijke resultaten opleveren, zij ontketent een onoverzienbare janboel wanneer éen leraar tijdens zijn lesuren deze practijken zou animeren op een instelling die niet het verlangen koestert een ‘jongensstad’ te zijn.
    Ik wil maar zeggen: het fiasco van een paedagoog impliceert niet per se een vonnis over zijn paedagogie; evenmin demonstreert ten overstaan van zulk een fiasco de officiële paedagogie van een instelling haar ‘gelijk’ met of aan haar goede resultaten. En Gazelle, toen hij, als opvoeder met volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-08-2009