lijst van werken
vorige bladzijdeverstaat en als verkeerd ondergaat. Leiders en menigte aanvaarden ,,goede kanten” als een gelukkige bijkomstigheid d.w.z. zij aanvaarden ze niét. Men behoudt een blind en verblind, een taai en durend, een onmachtig en dus ook verbeten en woedend verzet, en ge begrijpt, dat deze on­opgehelderde, troebele en verontruste atmosfeer voor de positieve vijanden van een nieuwe orde de gelegenheid is (en blijft) om hun agitatorische ondermijningsarbeid met succes ondergronds te bedrijven.
    ,,Aanpassen” prediken is een broeinest van haat en vijandschap kweeken, - men make zich geen illuzies! En het ligt voor de hand, dat die landen welke thans aan een nieuwe Europeesche orde bouwen, een dergelijke situatie niet blijvend kunnen dulden. Men behoeft zich dan ook niet te verwonderen, als men reeds thans leest: ,,De spil Rome-Berlijn is niet van zins te dulden, dat in zekere zones een mentaliteit en een geestesgesteldheid blijven heerschen, die haar tijd gehad hebben”. (Relazioni In­ternazionale, 20 Juli, ’40) Ook dát is logisch en normaal.

*
*    *


    Zal die nieuwe Europeesche orde dan offers vergen, vraagt men wellicht, om er dan glimlachend aan toe te voegen: ik meende juist dat we door die nieuwe orde een periode van ongekende welvaart tegemoet gingen!
    Laat ons aannemen, dat wij die materieele welvaart tegemoet gaan (ik ben ervan overtuigd), - de opbouw in Europa van een nieuwe, fundamenteel-ándere orde op sociaal-economisch gebied, een dergelijke volledige omkeer in ons Europeesch sociaal-economisch apparaat die dan vanzelfsprekend niet aan ons voorbijgaat, die ook bij ons, die ons slechts ,,aanpassen”, tot velerlei fundamen­teele veranderingen zal dwingen, gebeurt nu eenmaal niet in een vloek en een zucht, gaat met een periode van groote moeilijkheden, gaat onvermijdelijk ook met een periode van groote materieele offers gepaard, bij het volk in ál zijn geledingen! Van materieele, maar ook van gees­-


5

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-12-2009