terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijde
HENRI BRUNING

DE EMMAUSGANGERS

P A A S S P E L ( 1 )M e d e w e r k e n d e n

1ste stem
2de stem
3de stem
Priester
Man
Vrouw
Burgermeisje
Burgerjongen
Jongen
Meisje
27-jarige IJveraarster
Gymnasiast
Gymnasiaste
Inleider
1ste Monnik
2de Monnik
De Meester
Jongeman

De stemmen (die van 1ste en 2de Monnik, Inleider en 1ste, 2de en 3de stem) zouden niet ouder mogen zijn dan die van Christus, die 33 jaar werd; nog jonge, heldere stemmen, doch reeds vervuld van veel droefheid en weten, en daarom nooit luid. Het zouden jonge stemmen moeten zijn, omdat de ontgoocheling die in hun woorden tot uitdrukking komt, de ontgoocheling is van een eerste, diepe ontmoeting met de realiteit der aarde. Vervolgens: op deze droefheid wordt Christus hier het antwoord. Zulk een katharsis is echter niet enkel slot of sluitstuk. Het betekent immers, dat het


    ( 1 ) De gewijde teksten zijn vrijwel alle ontleend aan de liturgie van de Paasdagen.
volgende bladzijde


3


aangemaakt: 08-12-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 10-12-2010