lijst van werken
vorige bladzijde
`

(toegevoegd door Th. Bruning)

E L I A S   V A N   C O R T O N A

I N H O U D

Verantwoording

5

Elias van Cortona

    Personen

14


Eerste bedrijf

    Eerste toneel

15

    Tweede toneel

24

    Derde toneel

38


Tweede bedrijf

    Eerste toneel

54


Derde bedrijf

    Eerste toneel

77

    Tweede toneel

89

    Derde toneel

95

    Vierde toneel

102


Vierde bedrijf

    Eerste toneel

111

    Tweede toneel

117

    Derde toneel

121


Naspel

    Vierde toneel

122

    Vijfde toneel

141
141

volgende bladzijde
inhoudsopgave