lijst van werken
vorige bladzijde
3 d e   T u i n m a n :

vorige bladzijde De een z’n dood is een ander z’n brood, zeggen ze wel. Maar wafoor brood!

4 d e   T u i n m a n :

Wat dat betreft, kun je beter je verontschuldigingen aanbie­den als je afpijgert. (als ze even zwijgend geharkt heb­ben): Tja, we kunnen ook nog zeggen, onder alle omstan­digheden zelfs: we wórden geharkt.

3 d e   T u i n m a n :

Maar ik ląąt niet met me harken!

4 d e   T u i n m a n :

Kom hier, zei de koe, dan mag je dansen op mijn horens.

3 d e   T u i n m a n :

De koe, zeg je?

4 d e   T u i n m a n :

De groote heeren...!

3 d e   T u i n m a n :

Heelemaal begrijpen doe ik je niet...

4 d e   T u i n m a n :

Nu, troost je, niet-begrijpen is nog altijd het verstandigste.

3 d e   T u i n m a n :

Eigenaardig...Einde
142

volgende bladzijde
inhoud