lijst van werken
vorige bladzijde
C i s t e r c i n s e r :

vorige bladzijde (met matten glimlach, zacht): Ach... waarom...?

E l i a s :

Omdat ik Franciscus, wien ik zoozeer misdeed, zelfs thans niet geheel beminnen en niet zonder bedenken volgen kan en hem misschien nogmaals onrecht doe.

C i s t e r c i n s e r :

Ik vrees, dat gij te zeer in uw eenzelvige gedachtenspinsels verstrikt geraakte... Hoeveel zuiverder toch, hoeveel eenvoudiger ook, is de houding van Margaretha, die in onderwerping en vrede met de Kerk leeft.

E l i a s :

Hij, die ons allen kent, Hij weet, hoe bitter het voor mij geweest is, en nog is, dat ik ook Margaretha niet in haar waarheid heb kunnen volgen. Franciscus en Margaretha waren de eenigen, in wier harten ik nooit bedrog heb gevonden.

C i s t e r c i n s e r :

Elias, ik wil u niet kwetsen, maar was uw bitterheid misschien ook niet, dat zij w waarheid niet is kunnen volgen.

E l i a s :

Nochtans heb ik met niets beproefd haar van haar leven af te houden... Ik liet haar vrij in hetgeen haar waarheid was... Had ook Rome Franciscus in zijn waarheid vrijgelaten.

C i s t e r c i n s e r :

Rome echter laat ge nit vrij...

E l i a s :

Ik verdraag Romes waarheid, zooals ik ook Margare- volgende bladzijde


139

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009