lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde (na stilte, moeilijk): Mij verzoenen met Rome is hetzelfde als mij verzoenen met Elias van Cortona, die Franciscus doodde.

C i s t e r c i ė n s e r :

Elias, Elias, hoezeer verschilt uw houding nog van die van Franciscus, dien gij toch wilt navolgen... Franciscus heeft Rome steeds bemind.

E l i a s :

Misschien was dit, juist dit, Franciscus’ fout.

C i s t e r c i ė n s e r :

Hoe meent ge...

E l i a s :

Christus aanvaardde het, dat hij als een lam werd gedood, maar omtrent zijn moordenaars en het waarom van zijn dood heeft Hij geen misverstand laten bestaan. Franciscus heeft zijn vijanden wel gekend, maar niet aangewezen. Christus daarentegen deed dit, opdat wij zijn vijanden herkennen zouden.

C i s t e r c i ė n s e r :

Gij wilt Franciscus dus nogmaals verbeteren...

E l i a s :

Misschien erken ik hiermede slechts, dat Christus de eenige volmąąkt-goede is geweest.

C i s t e r c i ė n s e r :

Het is niet nederig beter te willen zijn dan Franciscus.

E l i a s :

Had ook Rome dit erkend, — en had ook ik deze waarheid eens kunnen verstaan... (na stilte): Doch geloof mij, het is een waarheid, waartegen heel mijn ziel nog altijd in op­stand komt. volgende bladzijde


138

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009