lijst van werken
vorige bladzijde
E l i a s :

vorige bladzijde Rome deed wat het meende te moeten doen.

C i s t e r c i n s e r :

Gij berust in een onrecht...?

E l i a s :

Elke waarheid heeft haar eigen recht... Ik berust in een leven, waarin wij elkanders waarheden zoo zelden meer verstaan.

C i s t e r c i n s e r :

Gelooft gij niet in een objectief recht?

E l i a s :

Ik geloof, dat allen meenen het oprecht te zoeken. Wij allen trekken de consequenties van onze ,,waarheid; en wij doen dit gewetensvol. Neen, het is mij niet mogelijk, nog gevoelens van wrok te koesteren. Misschien ook werd ik daarvoor reeds te oud.

C i s t e r c i n s e r :

(na stilte): Elias, gelft gij nog wel?

E l i a s :

Als ik niet meer geloof, zal Hij het verstaan.

C i s t e r c i n s e r :

Gelooft gij niet meer in Christus?

E l i a s :

Ik probeer Hem te lven verlangend, dat ik weer in Hem zal gelooven, z, als ik eens, in de eerste jaren met Franciscus, in Hem geloofd heb.

C i s t e r c i n s e r :

Gij gelooft hetgeen ge betwijfelt...? en ge doet waaraan ge niet gelooft...? volgende bladzijde


123

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009