lijst van werken
vorige bladzijde


D e r d e T o o n e e l :4 d e   I d i o o t :

vorige bladzijde (voor gesloten gordijn van rechts opkomend, in zichzelf mompelend): De logica is de gevaarlijkste waanzin... En wat voor logica...?! Bah!

M e i s j e :

(van links opkomend snelt idioot voorbij, achtervolgd door 3den krijgsman; zich plotseling omkeerend en zich in de armen van den krijgsman werpend): Kom... kom... O! (als krijgsman haar in zijn armen opvangt en terugdraagt naar links, gesmoord): Woesteling... Mijn sterke, zoete, heerlijke woesteling...

3 d e   K r ij g s m a n :

Mijn schoonste buit! (meisje in zijn armen dragend links af)

2 d e   K r ij g s m a n :

(met 1sten van rechts opkomend): Zag je die twee? Zag je die twee? Nou, dat belooft n nachtje te worden!

1 s t e   K r ij g s m a n :

Ik gun het ze. Als ze mij maar met rust laat!

2 d e   K r ij g s m a n :

Wees gerust, man, je hebt eenvoudig geen kans. (beiden links af)

4 d e   I d i o o t :

(mompelend): Zwijnen? Onverlosten! Bah! (langzaam links af) volgende bladzijde


121

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009