lijst van werken
vorige bladzijde
E l i a s :

vorige bladzijde (bitter): Om God zoo te kunnen beminnen, moet men Hem lang vergeten hebben.

M a r g a r e t h a :

Hebben ook wij niet eens elkaar en het leven zoo zonder vragen behoord?

E l i a s :

Jij hebt mij eens van veel pijnen bevrijd, Margaretha.

M a r g a r e t h a :

Werd ook ik een waarheid... waarvan niets restte. (als Elias zwijgt): Elias, je vele zwijgen is mij vaak als een afscheid.

E l i a s :

Soms denk ik, dat jij het bent, die reeds afscheid nam...

M a r g a r e t h a :

Elias...

E l i a s :

Margaretha, waarom misleid je jezelf en tracht je mij te misleiden. Je hart poogt een liefde vast te houden, waarvan je ziel reeds vervreemdde.

M a r g a r e t h a :

Zeg dat niet, Elias; vergeet die gedachten. Ik wil geheel van jou zijn.

E l i a s :

Vergeten, dat is een gunst, die het leven mij slechts kortstondig schonk. Je weet het wel, Margaretha, door jou kon ik eens aan Christus voorbijgaan, doch jou heb ik uit een onschuld, die Christus niet kende, gewekt. (als Margaretha zwijgt): Is het niet zoo, Margaretha? Je ziel leefde verder dan onze liefde. volgende bladzijde


119

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009