lijst van werken
vorige bladzijde
E l i a s :

vorige bladzijde Heeft het zin, Margaretha, naar een verleden terug te keeren?

M a r g a r e t h a :

(a.b.): Was het niet goed?

E l i a s :

Goed...? Het is gevaarlijk, waarheden te beminnen.

M a r g a r e t h a :

De keizer heeft je hulp dringend noodig.

E l i a s :

Zijn waarheid is geen waarheid voor mijn leven. Wat goed en zuiver is voor den een, wordt niet zelden een alleenspraak met de stilte voor een ander. Mijn waarheid ligt elders. — (moedeloos): Maar waar?

M a r g a r e t h a :

(na stilte, a.b.): Elias, mishaag ik je?

E l i a s :

(innig, tevens ontwijkend): Margaretha...

M a r g a r e t h a :

Zeg dat nog eens, Elias!

E l i a s :

(teeder): Margaretha, liefste...

M a r g a r e t h a :

(onstuimig): Elias! Elias! (aan Elias’ schouder, na stilte): Elias, zie je dien man ginds op het land aan den arbeid. Hij beploegt zijn grond, hij leeft met de aarde, de boomen, de luchten. Het is zoo mooi, zoo eenvoudig. (als Elias zwijgt): Geloof je niet, dat hij, in zijn eenvoudige trouw aan de aarde, God méér bemint... (zwijgt) volgende bladzijde


118

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009