lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde haar vast en draagt haar in zijn armen naar de mannen): Voor de echte liefde is niets zoo bevorderlijk als slaan, bijten en krabben. Toemaar!

M e i s j e :

(haar hoofd in zijn schouder, zich verwerend): Afschuwelijke vent! Afschuwelijke vent! Afschuwelijke vent!

3 d e   K r ij g s m a n :

(lachend tot de anderen): Sommige vrouwtjes moeten zich op die manier uiten! — Tja, het was net of ik er een voorgevoel van had, dat ze achter de deur naar me stond te luisteren!

M e i s j e :

(met woedenden ruk uit zijn armen springend): Smeerlap! (hem een klap in zijn gezicht gevend): Eerbare, vervelende smeerlap! (snelt binnenplaats af; de mannen lachen; ook oude vrouw verwijdert zich nu, hoofdschuddend)

2 d e   K r ij g s m a n :

Nou, die kan vannacht in je armen liggen — als je wilt.

3 d e   K r ij g s m a n :

Wij willen, en wij wórden gewild. (berustend): Dus zijn we reddeloos verloren.T w e e d e T o o n e e l :


Ruim, kostbaar gemeubileerd vertrek; Elias bij het raam, staart peinzend naar buiten; Margaretha.

M a r g a r e t h a :

(weifelend): Elias, waarom treed je niet weer in dienst van den keizer? volgende bladzijde


117

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009