lijst van werken
vorige bladzijde
O u d e   v r o u w :

vorige bladzijde Ik zie wel, dat je hem niet kent. Ik wil niet zeggen, dat ik hem ken — de wegen der menschen zijn tenslotte even ondoorgrondelijk als de wegen van God — maar je hoeft slechts zijn oogen te zien, die donkere, trotsche oogen, hun ondoorgrondelijke rust, en onrust toch, om te weten, dat hij anders is. Elias van Cortona is een mensch die veel geleden heeft.

2 d e   K r ij g s m a n :

Alleen: ik zie het er niet in!

O u d e   v r o u w :

Men lijdt slechts, als men goed is. Ook de ontrouw kan een trouw zijn — zooals de trots een nederigheid.

3 d e   K r ij g s m a n :

(quasi-verrast naar de deur wijzend): Kijk! Kijk!

M e i s j e :

(in de deur-opening): Dacht je nu werkelijk, dat ik naar jou heb gekeken!?

3 d e   K r ij g s m a n :

Dat weet ik zelfs positief!

M e i s j e :

Ingebeelde kwast!

3 d e   K r ij g s m a n :

(op haar toegaand): Zeg dat nog eens, lieverdje!

M e i s j e :

Als je me aanraakt, krijg je een klap van me die je heu­gen zal!

3 d e   K r ij g s m a n :

En daarna krab je me de oogen uit! Niettemin... (grijpt volgende bladzijde


116

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009