lijst van werken
vorige bladzijde
1 s t e   K r ij g s m a n :

vorige bladzijde Eerbewijzen zijn meestal vrij voos.

2 d e   K r ij g s m a n :

Hoor! Hoor! De man van de wereld spreekt!

3 d e   K r ij g s m a n :

Wat is er niet voos? Zoon excommunicatie?

2 d e   K r ij g s m a n :

Over voos gesproken die keizerlijke eerbewijzen hebben hem in ieder geval geen windeieren gelegd!

O u d e   v r o u w :

Hij heeft veel verdriet gehad. Dan kan de wereld je niet zoo heel veel meer schelen.

3 d e   K r ij g s m a n :

(naar ander raam wijzend): Kijk, nu gluurt de lieverd weer door dt raam. Pas op kindje, de greep mijner handen is verschrikkelijk! Tusschen haakjes, hij schijnt den keizer destijds uitstekende diensten te hebben bewezen. De Vaticaansche politiek was geen boek met zeven sloten voor hem, vast niet.

2 d e   K r ij g s m a n :

Geen wonder, als je de rechterhand van Gregorius bent geweest! Toen Gregorius nog pauselijk legaat was, heeft hij half Europa met hem afgezworven. Allicht, dat je dan het een en ander opdoet. Die kennis zal het wel geweest zijn, die hem als tegenstander van den paus zoo gevreesd en gehaat maakte. Maar waarom hij al dien haat riskeerde...?

3 d e   K r ij g s m a n :

Vermoedelijk was zijn eerzucht alleen, den eigenlijken drijver te zijn achter het politieke spel in Europa. Zooiets volgende bladzijde


114

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009