lijst van werken
vorige bladzijde
2 d e   K r ij g s m a n :

vorige bladzijde Die herrie heeft hem z’n baantje gekost!

3 d e   K r ij g s m a n :

En toen is hij er blijkbaar meteen tusschen uit getrokken.

1 s t e   K r ij g s m a n :

Ja, je hebt van die minderbroeders, die alleen op de éérste plaats de mindere kunnen zijn.

2 d e   K r ij g s m a n :

Wat dat betreft doet hij voor Gregorius, ons pausje, niet onder!

3 d e   K r ij g s m a n :

Ik kan erin kommen. Ik ben ook liever der dienaren die­naar op den Stoel van Petrus dan hier! En jij, moeder? (oude vrouw glimlacht, maakt afwerend gebaar)

1 s t e   K r ij g s m a n :

Dus... dan is hij het ook, die geëxcommuniceerd werd? Is-ie dat nog?

2 d e   K r ij g s m a n :

Nog steeds. Hij heeft zich weliswaar uit den keizerlijken dienst teruggetrokken, maar de zaak van den keizer heeft hij nog steeds niet openlijk verloochend. — Die excommunicatie geldt ook meteen voor ons — als staande in zijn dienst.

3 d e   K r ij g s m a n :

(tot 1sten): Knijp je ’m? Nou, jongen, daar is heelemaal geen reden voor. Ik was laatst even dood, en ondanks die excommunicatie kon ik zoo maar binnenwippen. Geen sterveling die iets aan me merkte!

1 s t e   K r ij g s m a n :

Waar kon je binnenwippen? volgende bladzijde


112

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009