lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde paus, de keizer de keizer en Franciscus is Franciscus. Maar wij zijn wij. n Formidabel onderscheid. (kijkt zoekend om zich heen; als hij br. Elias op de brug gewaar wordt, wenkend): H, vadertje, steek jij je handen ook eens uit! (over gewonde gebogen): Wij breken aan standpunten onzen nek, maar met dd standpunt ligt de gansche wereld voor je open... Nou zie je, daar ligt nu je jeugd... (tot br. Elias op de brug): Zeg, hoe zit t, kom je nog beneden!? (Elias daalt werktuigelijk de treden af naar de bedding; 1ste landlooper Elias verbaasd opnemend): Wat... wat heb jij? (rechts verschijnt 4de idioot weer; hij blijft terzijde zwijgend en bewegingloos toezien)

B r.  E l i a s :

(mompelend, in zichzelf): Onze logica is misschien de meest consequente vorm van waanzin.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Het zal wel waar wezen, vadertje, maar als jij hem nu onder zn armen neemt, dan neem ik hem bij zijn beenen. Op die manier komen we verder, maar met praten komen we niet verder.

B r.  E l i a s :

(a.b.): Drek... drk... Dat is misschien ook het eenige juiste antwoord op nze waarheden...

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Nou, zullen we...!? (sleept gewonde naar br. Elias, die hem werktuigelijk onder de armen neemt)

B r.  E l i a s :

(a.b.): Ook dezen waren menschen van goeden wil... (tot zichzelf komend, den idioot in zijn armen bemerkend, met ingehouden haat, heesch): Neem hem weg!... Neem hem weg! (laat gewonde los, die op den grond glijdt) volgende bladzijde


110

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009