lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde oever der zee, maar gij twist en hoort slechts uzelf en ziet het Godsgebeuren niet. (van links stormen een troep jongens op; als zij de drie idioten ontwaren, blijven zij aarzelend staan; 3de idioot, zich oprichtend, bevelend): Stil! Stil!...

1 s t e  en  2 d e   I d i o o t :

Wat is er? Wat is er? (springen geschrokken overeind als zij de jongens zien)

3 d e   I d i o o t :

Eindelijk! Daar staan zij! Onverhoeds — als al Gods handelen. Thans weet ik, dat mijn legerscharen Rome hebben veroverd en mij de Stoel van Petrus zal zijn. (kruis opheffend): Rome gaat vernietigd en het lŕŕtste oordeel geveld worden. (op kruis wijzend): In drie dagen heeft Hij den tempel afgebroken, in drie dagen zal zijn Kerk herrijzen thans. Wat Rome niet gelukt is, zal...

J o n g e n s :

(steenen en vuil oprapend, en de idioten ermee bekogelend).

Hou je bek,
Ouwe gek!
Heb je trek
In nog meer drek!
Vuile gek,
Leelijke gek,
Vuile gele goorbek.

(1ste en 2de idioot zijn inmiddels gevlucht; 3de blijft, door steen getroffen, liggen; 1ste landlooper komt weer te voorschijn; waarop de jongens op de vlucht slaan)

1 s t e   L a n d l o o p e r :

(zich over gewonde heenbuigend, wonden onderzočkend): Ja, ventje... jullie argumentatie is ’n beetje door elkaar geloopen... Waar bemoei je je ook mee... De paus is de volgende bladzijde


109

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009