lijst van werken
vorige bladzijde
1 s t e   L a n d l o o p e r :

vorige bladzijde Geen sprake van. Ik heb handschoenen aan, vat je.

2 d e   I d i o o t :

(a.b.): Laat er dan nog hoefijzers onder slaan.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Ik zal er eens ernstig over denken.

2 d e   I d i o o t :

(a.b.): Dat is het laatste, wat iemand als jij moet probee­ren.

1 s t e   I d i o o t :

(tot 2den): Bemoei je toch niet met zoo’n hondsvot!

2 d e   I d i o o t :

Hij bemoeit zich met mij!

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Nou, nou, maken jullie maar geen ruzie, ik ga al, ik ga al! (trekt zich onder brug terug)

3 d e   I d i o o t :

(verachtelijk): De aarde is vormloos, en duisternis ligt over den afgrond...

2 d e  en  3 d e   I d i o o t :

Bedoel je, dat wij...

3 d e   I d i o o t :

(a.b.): De aarde is vormloos, en duisternis ligt over den afgrond. Gij luistert naar uzelf, en gij hoort niet op bij de komst van Gods afgezant. Gods vijanden zijt gij daarom. Precies zoo als de paus, die ook niet hoort op den Wreker, den Wegbereider, den jongen keizer uit het Noorden, die Rome’s ketenen verbreken zal. De pelikaan bloedt, de pelikaan bloedt dood in den nacht, aan den volgende bladzijde


108

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009