lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde overdrijft. Men moet meer tusschen de ,,waarheden’’ door glippen, er niet te veel op leunen. Als je te veel op den melkweg leunt, komt die ook naar beneden.

1 s t e   I d i o o t :

(geërgerd): Dat is dan ook maar melk. Als je op ’n uier drukt, komt er ook melk uit. Zegt dat iets tegen den uier? Neen immers. Wat waar is, is waar, hoe je er ook op drukt. Bovendien: om werkelijk onbevreesd te handelen, moet je steunen kunnen op een róts van waarheid.

3 d e   I d i o o t :

Er is maar één handeling, én... er is maar één róts...

2 d e   I d i o o t :

En die is deze, dat alles leugen is. Maar van alle leugen het goede behouden en de rest laten vallen, dat is waarheid. — Dat is ook de nacht, waarvan geschreven staat: En de nacht zal klaar wezen als de dag, en de nacht zal mijn vreugde verlichten. Dat is ook de verbórgenheid Gods. — De menschen echter hebben mijn waarheid geweigerd. Daarom, zoo staat er geschreven, zijn zij in het land der vijanden. Zij zijn verouderd in een vreemd land; zij zijn verontreinigd met de dooden; zij zijn gerekend bij hen, die afgedaald zijn in de onderwereld! Zij hebben de bron der wijsheid verlaten.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

(onder de brug door opkomend): Zoo, kunnen jullie het nogal met elkaar vinden?

2 d e   I d i o o t :

(hatelijk): Best, best, en jij, word je niet moe van al dat loopen op je handen? volgende bladzijde


107

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009