lijst van werken
vorige bladzijde
2 d e   I d i o o t :

vorige bladzijde Tot op zekere hoogte hebben jullie ongetwijfeld gelijk, maar...

4 d e   I d i o o t :

(van links opkomend, de bedding overstekend, in het voorbijgaan tot 1sten idioot): Jij bent niet gedoopt, dat is de heele zaak met jou. Bah. (1ste idioot zwijgt, zichtbaar geèrgerd door deze onderbreking)

2 d e   I d i o o t :

En wat is de zaak met mij?

4 d e   I d i o o t :

Met jou is er niets. Jij bent nog niet eens geboren. Bah.

2 d e   I d i o o t :

O, ben jij misschien de menschenzoon?

4 d e   I d i o o t :

(zijn weg vervolgend, tot denkbeeldig gezel): Versta mij goed, broeder. Paulus, Petrus, Franciscus, de paus, de bisschop, de keizer, — het is allemaal niets. Niéts. Nul en niets. Veracht ze. Het zijn allen vorschen, springend en kwekkend in de groote sloot van God.

2 d e   I d i o o t :

(over zijn schouder naar achteren wijzend): Aha, de groote ooievaar toeft in ons midden.

4 d e   I d i o o t :

(zich omkeerend, tot 2den idioot): Dom zwijn. Bah. (rechts af; 2de idioot haalt schouders op; 1ste glimlacht niet zonder leedvermaak)

1 s t e   I d i o o t :

Zooals ik dus zei: ik ben verworpen. Uitgestooten werd ik, omdat ik een niet heldhaftig christendom predikte: vergif- volgende bladzijde


105

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009