lijst van werken
vorige bladzijde
2 d e   I d i o o t :

vorige bladzijde Wat begrijp je dan?

3 d e   I d i o o t :

(a.b.): Zoek al de greintjes bij elkaar, en je hebt de waarheid zonder dwaling.

2 d e   I d i o o t :

(eenigszins uit het veld geslagen): Hm... (als 1ste idioot begint te grinniken): Maar dat is pas de poort. Dat is niet de weg nog! De wereld bezit dus geen bolvorm, maar een holvorm. Wij zijn geen bolbewoners, maar holbewoners. Wij moeten op bloote voeten gaan en in holen wonen met de steenuilen. — Begrijp je, dát, dat voorál vond men beleedigend; het goede leven, alléén maar het goede leven, dat is niet het belang van de Kerk. Wat heeft de Kerk aan holbewoners. Bólbewoners moet ze hebben — mits de bol geen Golgotha is. Zie je, dààrom werd ik buiten de stadspoorten geworpen.

3 d e   I d i o o t :

(a.b.) Het is een kwestie van macht. Zij hebben de macht. Wij niet. Wij moeten de eer aan onszelf houden en uit eigen beweging heengaan. — Maar de rollen worden nog wel omgekeerd. Als maar eerst de vuren raderen vliegend over de wereld wervelen. (somber): Maar alleen de pelikaan bloedt, de pelikaan bloedt dood in den nacht aan den oever der zee — die zwart is en stom.

1 s t e   I d i o o t :

(tot 3den): Geloof me, het christendom is niet heldhaftig, want de ménsch is het niet. Jij leeft een vermetel vertrouwen. Vuren raderen...! volgende bladzijde


104

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009