lijst van werken
vorige bladzijde
J a c o b u s :

vorige bladzijde (schertsend): Moogt ge dat wel!?

B r.  E l i a s :

Gij kent alleen uw droom en de kuische materie, die zich geheel naar uw bezieling voegt. (met matten glimlach): Met menschen een droom herscheppen is een heel wat ondankbaarder taak.

J a c o b u s :

(a.b.): Het is maar goed, dat uw medebroeders u niet hooren!

B r.  E l i a s :

Gij handelt op het niveau van uw denken. Gij leeft binnen in uw eigen wereld, — afgezonderd van de menschen.

J a c o b u s :

Zoolang wij werken... Daarna echter wordt ook de meest zuivere uitbeelding van hetgeen ons arbeidend bezielde, een bron van het botste onverstand. Op het meest essen­tieele reageert geen mensch. (glimlachend): Ja,broeder Elias, dan zijn ook wij vreemdelingen op deze wereld. — Maar inderdaad, wat deert ons, zoolang wij arbeiden, de wereld? En wat kan ons, is het beeld voltooid, het antwoord der wereld deren!?

B r.  E l i a s :

Ja, in een klooster ontkomt men de wereld minder dan gij in uw kunst... Men voelt het reeds aan de weldoende rust van uw vertrek. De wereld is hier ver... Hier ademt men het lichte zorgelooze feest van een droom, die zich even puur realiseert als hij aanschouwd werd... Hier drinkt mijn herinnering weer het smettelooze geluk van de dagen, toen deze schepping (br. Elias staart naar de teekening tegen den achterwand) in ons beiden gestalte nam. (peinzend, volgende bladzijde


96

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009