lijst van werken
vorige bladzijde
B r.  E l i a s :

vorige bladzijde Gevoelt ge u gekrenkt...?

B r.  L e o :

Er zijn pijnen, die den mensch ongevoelig maken voor krenkingen...

B r.  E l i a s :

Lijdt gij zoozeer...?

B r.  L e o :

Ik lijd waaraan ook gij lijdt... (als Elias zwijgt): Broeder Elias, leed ook gij niet altijd aan den dood van Francis­cus...? Aan zijn dood in elk van ons...?

D e r d e   T o o n e e l


Hetzelfde vertrek, enkele uren later; het schemert reeds. Elias staat peinzend bij het raam.

B r.  E l i a s :

(als Meester Jacobus binnentreedt, mat, doch met een accent van groote hartelijkheid): Ach, zijt gij daar?

J a c o b u s :

Broeder Elias!? Dat verheugt mij! Wij zien elkaar den laatsten tijd te zelden!

B r.  E l i a s :

Onze arbeid maakt eilanden van ons. Elk leeft in zijn eigen stilte.

J a c o b u s :

Mijn zee is wel een zeer stralende!

B r.  E l i a s :

Ja, ik benijd u. volgende bladzijde


95

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009