lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde brengen van Rome’s bevelen. Begrijpt ge, bij gebrek aan begrip en oordeel aanvaardt men Rome’s leiding zonder meer; bij gebrek aan begrip en oordeel vraagt men zich niet af, of deze leiding nog wel iets anders oplevert dan, nogmaals, uitstel... uitstel van datgene, waarvoor Franciscus de Kerk wilde behoeden: haar ondergang. Dàt gemis heet hier nederigheid, en die ,,nederigheid’’ is ook de eenige heiligheid, die Rome nog gebruiken kan. Nu, laat men zich hier maar illusies maken, ook over zichzelf, - de mijne zijn ze niet meer.

B r.  L e o :

Uw woord is wrang, broeder Elias.

B r.  E l i a s :

(na stilte): Maar aan dit leven heb ik geen trouw beloofd... Nog minder aan Rome... Ik beschouw mij als een vrij man. Ik ben leek, geen priester.

B r.  L e o :

(zwak): Moet ik dit beschouwen als uw afscheid...

Br.. E l i a s :

(toonloos): Beschouw dit als mijn testament... Ook dit weze u toevertrouwd.

B r.  L e o :

(ziet br. Elias gepijnigd aan)

B r.  E l i a s :

Is dit het eenige, dat ge te antwoorden hebt...

B r.  L e o :

Alles wat ik zou zeggen, zou u met nog grooter afkeer jegens mij vervullen... Franciscus’ woorden in mijn mond nemen is woorden bezigen waarop ik geen recht heb - zoo voelt ge het toch? volgende bladzijde


94

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009