lijst van werken
vorige bladzijde
B r.  L e o :

vorige bladzijde Elias...

B r.  E l i a s :

Men loopt tegen een muur van ,,goeden wil’’, d.i. tegen een muur van domheid, laster en kwaadwilligheid. Thans walg ik ook van mezelf... van een leiding, die ik noodeloos op me nam, van dat altijd dubbelzinnige en listige spel waartoe ik mij heb moeten leenen om nog iets van Franciscus op aarde te redden.

B r.  L e o :

(zwak): Hadden wij Franciscus slechts in onszelf trachten te redden...

B r.  E l i a s :

(zijn eigen gedachten vervolgend): Hier staat nu mijn schepping... en daarin dwalen zij... de asceten, de nederigen, de ijverigen... allen even onmachtig Franciscus’ ideaal te begrijpen of te verwerkelijken als het mijne. Wat bindt mij nog aan deze schepping? Wat bindt deze schepping nog aan mij? Zij moge hier staan en de eeuwen trotseeren... Als de stomme getuige van den droom, waartoe Franciscus een mensch vermocht te inspireeren. Misschien zal men mijn droom eens herkennen, en verstaan wat hier onder­ging... (spottend): Geloof me, Rome vertegenwoordigt nog het verstandigst ideaal: geen al te hooge eischen stellen, de menschen zijn zwak! (bitter): Inderdaad, Rome is er in geslaagd ook hier weer het leven acceptabel te maken! - Meen echter niet, dat ik van Assisi niets meer verwacht. Assisi wordt het begin van een vernieuwing... doch niet op Franciscus’ niveau, maar op het niveau van de middelmaat. Brave naïevelingen als broeder Thomas en derderangsgeesten als Bonaventura gaan hier de mannen worden. Het is die middelmaat, welke geen andere heiligheid rest dan de ,,nederigheid’’, dan het blind en blindelings ten uitvoer volgende bladzijde


93

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009