lijst van werken
vorige bladzijde
B r.  E l i a s :

vorige bladzijde Uw ,,lof’’ komt laat... En zal uw ,,berouw’’ uw houding wijzigen...?

B r.  L e o :

Het is vernederend een droom als deze te moeten bestrij­den...

B r.  E l i a s :

Wees gerust...; een droom als deze realiseert men niet...

B r.  L e o :

Neen, ook deze niet...

B r.  E l i a s :

Bedoelt gij, dat ook de uwe vergeefsch was...?

B r.  L e o :

Herinnert ge u, dat Franciscus voor zijn sterven zeide: ik heb mijn plicht gedaan, moge Christus u leeren welke de uwe is?

­B r.  E l i a s :

Ik herinner me al zijn woorden...

B r.  L e o :

Wij allen bezitten onze droomen; maar met dit woord deed Franciscus nogmaals van elken droom afstand — ook van dien laatsten: dat hij zijn broeders leeren zou..

B r.  E l i a s :

Ik leerde het verstaan...

B r.  L e o :

Uw stem klinkt bitter.

B r.  E l i a s :

Vaak denk ik aan dien nacht — een der laatste van zijn leven — welken Franciscus doorbracht in het hutje, dat volgende bladzijde


90

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009