lijst van werken
vorige bladzijde
2 d e   L a n d l o o p e r :

vorige bladzijde Hé... Kameraad! kameraad!... Niet zoo hongerig!


T w e e d e   T o o n e e l


Atelier-vertrek van Meester Jacobus in het nieuwe, nog niet geheel voltooide klooster te Assisi, achterwand ,geheel ingenomen door ontwerpteekening basiliek en klooster. Br. Leo staat er in gedachten verzonken voor; even later betreedt br. Elias het vertrek. Als br. Elias door een beweging zijn aanwezigheid verraadt, keert br. Leo zich ver­schrikt om; er glijdt een matte glimlach over Elias’ gelaat, dat een groote innerlijke vermoeidheid verraadt.

B r.  L e o :

(zacht): Broeder Elias...?!

B r. E1ias:

(mat, doch rustig): Broeder Leo, gij hier... (als br. Leo blijft zwijgen): Waart gij hier vaker...

B r.  L e o :

(a.b.): Ik was hier enkele malen, broeder Elias.

B r.  E l i a s :

(a.b): Wat bewoog u daartoe?

B r.  L e o :

(a.b.): Naarmate de bouw van uw kerk vorderde ging ik meer uw bezieling verstaan...

B r.  E l i a s :

En...?

B r.  L e o :

Men heeft u veel misdaan... Uw droom is schoon... volgende bladzijde


89

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009