lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde er nog was, liep ik misschien achter hem aan, maar die is er nou niet meer... Misschien liep ik ook niet achter hem aan...

2 d e   L a n d l o o p e r :

Dat lijkt me wel het waarschijnlijkst; jij loopt ovel het algemeen niet graag.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Niet waar!? Maar nou kras ik dan toch maar eens op.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Wat?

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Ik kras op!

2 d e   L a n d l o o p e r :

Wacht je niet op je eten? (wantrouwig): Of...

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Ik ga dat vrindelijke ventje een eindje tegemoet.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Ja maar, ja maar, dan vreet jij misschien mijn portie op.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Die kans loop je! Als je maag je lief is, pak dan je spullen bij mekaar en volg me.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Ben jij eigenlijk niet ín beetje godslasterlijk met al je gepraat. Ik geloof, dat het voor mín ziel en zaligheid beter zou zijn als ik je hier maar in de steek liet.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Het is je bekend wat je dan misloopt! (af; 2de landl. zoekt haastig zijn spullen bij elkaar en sjouwt den ander achter≠na) volgende bladzijde


88

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009