lijst van werken
vorige bladzijde
1 s t e   L a n d l o o p e r :

vorige bladzijde Dát moet u dan ook beslist niet nalaten. Wat zou u moeten beginnen! U zou met uw tijd geen raad weten! Voor de slechtigheid bent u toch ook niet in de wieg gelegd, is ’t wel?

B r.  T h e o d o r u s :

Vriend, vriend, de duivel heeft van u bezit genomen.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

En wie heeft van u bezit genomen?

B r.  T h e o d o r u s :

Ik tracht God lief te hebben met geheel mijn hart en ge­heel mijn wil en geheel mijn verstand, — en zoo ook de menschheid.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Mooi, mooi, ,,ik tracht’’, — bijzonder nederig. Maar loop nu eens als de hazewind naar je kloostertje en toover eens wat eten voor me op tafel. Vooruit! — ezeltje strek je, tafeltje dek je! (overeind komend, in zittende houding): Wat, sta je daar nu nog al?

B r.  T h e o d o r u s :

Als jij eens evenveel aan God dacht als aan je maag.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

En als u eens wat meer aan mijn maag dacht en wat minder aan God. Kom, vooruit. Ik werk niet, ik ben niet blij als ik wat krijg, ik neem het u niet kwalijk als ik niets krijg, ik bekeer me niet, ik loop niet naar het klooster, ik lig hier en ik blijf hier liggen en ik zal waarschijnlijk wel m’n heele leven blijven liggen. Wil je je desondanks over mijn leege maag ontfermen? Even heen en terug. En dan maar meteen ook voor m’n kameraad hier, hoewel die luiwammes het werkelijk niet waard is. volgende bladzijde


84

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009