lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde vrome verlakkerij. Wat is n christen? Iemand die zucht over zonden die hij nooit betreurt en verlangt naar een volmaaktheid, die hij niet begeert. Gelooven is, in deze comedie gelooven en meenen dat God er reuze in zijn sas mee is. Geef mij maar de buitenlucht.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Je hangt zeker een of andere ketterij aan?

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Op die vraag gaf ik reeds antwoord.

2 d e   L a n d l o o p e r :

O, neemt u me niet kwalijk.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Ik neem geen sterveling iets kwalijk.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Dat is fijn.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Toch niet z fijn, want het beteekent ook, dat je voor geen sterveling wrm loopt. En dt nemen de stervelingen je uiterst kwalijk.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Meen je, dat ze jouw enthousiasme zoo op prijs stellen!?

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Het tegendeel is eerder waar. De menschen merken lieden als ik pas op als we zeggen: we hebben aan alles van jullie maling. Zie je, het is hun heilig recht lak te hebben aan ons, maar goeiegod, we moeten niet t lef hebben lak te hebben aan hen. Maar tja, dt lef hb ik nu! Mijn schuld is het ook niet als ik meer dan tevreden ben met de lucht volgende bladzijde


80

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009