lijst van werken
vorige bladzijde


DERDE BEDRIJFE e r s t e   T o o n e e l


vorige bladzijde Enkele jaren later. Twee landloopers tegen een berm langs den weg; in de verte silhouet van Assisi met basiliek; het kloostercomplex nog in aanbouw.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Ik ben rijkelijk van alles voorzien, heer, rijkelijk! Ik zou met geen rijkeluiszoontje willen oversteken.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Dat is de kif van den armoedzaaier.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Zooals u verkiest! - Nou, maf ze. De zon verwarme mij, en de aarde zij mijn legerstede. (strekt zich Uit).

2 d e   L a n d l o o p e r :

Amen.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Van 't zelfde! - Als je intusschen een maaltijd bij elkaar wilt bedelen, mijn zegen heb je.

2 d e   L a n d l o o p e r :

Je zegen kan me gestolen worden: ik ben reeds voldaan.

1 s t e   L a n d l o o p e r :

Hm ,,voldaan’’... Dat is de kif van den armoedzaaier. volgende bladzijde


77

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009