lijst van werken
vorige bladzijde
B r.  E l i a s :

vorige bladzijde Dit kan zeer zeker wel zijn voorgekomen; maar gelooft ge niet, dat de groote vereering, die Rome Franciscus toedraagt, juist bewijst, dat die dagen voorbij zijn.

B r.  A n d r e a s :

Het vereert zijn heiligheid. Zijn ideaal heeft het steeds gevreesd.

B r.  E l i a s :

Indien gij dit ideaal niet vreest, onderwerpt u dan ook aan de gehoorzaamheid die Franciscus zoozeer verlangde. Ik vraag u dus nogmaals, broeder Andreas, wenscht gij te gehoorzamen en u, gelijk de overige broeders, te belasten met het inzamelen der gelden?

B r.  A n d r e a s :

(zacht): Ik kan het niet.

B r.  E l i a s :

(zonder stemverhefling): Ook niet, als ik het u gebiéd — in naam der heilige gehoorzaamheid?

B r.  A n d r e a s :

(a.b.): Ook het geweten is heilig, en eischt gehoorzaamheid.

B r.  E l i a s :

(a.b., rustig): Het geweten is niets dan een oordeel. Het heeft slechts waarde als het oordeel op geen misverstand berust. De menschen echter loopen steeds achter misverstanden aan... Daarom is het voor hen heilzamer hun over­sten te volgen.

B r.  A n d r e a s :

Het was Franciscus’ verlangen, dat we gehoorzaamheid zou- volgende bladzijde


73

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009