lijst van werken
vorige bladzijde


TWEEDE BEDRIJFE e r s t e  T o o n e e l :


vorige bladzijde Ruim een jaar later. Vertrek in het klooster van Santa Maria nabij Assisi; broeder Elias met drie vicarissen bijeen; later Meester Jacobus, br. Bruno, br. Andreas.

B r.  E l i a s :

(rustig, zonder stemverheffing): Wij zijn destijds tot den bouw van de basiliek besloten, deze bouw wordt dus thans doorgezet.

B r.  A m b r o s i u s :

(aarzelend): Dit prachtig tempelgebouw stuit als grafkerk van Franciscus in breede kringen op verzet. Het schijnt velen wel zr in strijd met onzen geest van eenvoud en armoede.

B r.  E l i a s :

(a.b.): Hebt gij dit verzet niet voorzien, dat ge er thans voor terugdeinst?

B r.  A m b r o s i u s :

Inderdaad, er was reden het te duchten; doch men hoopt toch altijd...

B r.  E l i a s :

Het is bovendien de uitdrukkelijke wensch van den H. Stoel, dat wij zoo spoedig mogelijk met den bouw be- volgende bladzijde


54

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009