lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde bezit. En hij verzaakt hieraan te meer wanneer de Kerk zijn diensten zoo bitter noodig heeft.

F r a n c i s c u s :

Meent gij, dat Christus de geschiktheid miste voor een hoogere plaats dan die welke hij bekleed heeft?

B r.  E l i a s :

(na stilte, dol): ...Christus... altijd Christus... Maar kon men ooit Christus aldus aan de Kerk voorhouden...?

F r a n c i s c u s :

Ik wil, dat men Christus te allen tijde zóó kan voorhouden aan mijn broederschap. En meent ge, dat wat wijsheid is in de orde der wereld, ook wijsheid is in de orde van God? Meent ge niet, dat als de menschelijke wijsheid ons richt­snoer is, Christus wel altijd zeer onwijs gehandeld heeft? En meent ge, dat als de Kerk van Christus tot op dezen dag gered werd, zij gered is geworden door het menschelijk beleid? Inderdaad, het menschelijk beleid is zeer groot geweest, doch ik vroeg mij vaak af, wat van dit menschelijk beleid het gevolg is geweest: dit, dat Christus’ Kerk tot heden standhield (zeker niét, nietwaar?), of dit: dat het, juist om de Kerk te redden, nauwelijks meer is toegestaan haar Stichter letterlijk na te volgen, - dat dit ideaal wel altijd schoon heet, maar dat de tijden er nooit rijp voor zijn?.

B r.  E l i a s :

(na stilte, a.b.): Ik voorzie dat uw broederschap, zoo zij aan de menschelijke wijsheid verzaakt, gedoemd is aan onge­bondenheid te gronde te gaan, of aan haar weinige vrucht­baarheid te verbloeden. Reeds vindt men vele broeders, die van het werken der anderen een lui en ergerlijk leven lei­den. Reeds ontmoedigt het velen, die nochtans van heiligen volgende bladzijde


49

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009