lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde bouwt, is nu eenmaal een ander karakter dan degene, in wiens geest de muziek geboren wordt.

B r.  J o a n n e s :

(ontmoedigd): Stelling nemen voor broeder Elias is stel­ling nemen tegen Franciscus... Ik kán dat niet. Niets stuit mij meer tegen de borst... Zelfs als Franciscus ongelijk zou hebben. (br. Elias verschijnt in de deuropening zonder te worden opgemerkt)

B r.  G a b r i e l :

Indien het in het belang der Orde is...

B r.  M a t t h e u s :

Op zijn bevel zou ik gaarne levenslang tot elke dwaasheid bereid zijn.

B r.  T o b i a s :

Broeder Mattheus, moeten wij de Orde niet meer beminnen dan Franciscus?

B r.  A m b r o s i u s :

(hulpeloos): Laat ons God bidden, dat Hij alles ten goede leidt.

B r.  E l i a s :

(de treden afdalend en naar voren komend, terwijl de broeders, hoewel zij hem verwachtten, toch eenigszins over­rompeld voor hem plaats maken): Doch laat ons, biddend, niet den strijd verwaarloozen, die ons is opgelegd. Het is hard het te moeten zeggen, maar wij hebben vijanden, die niet zullen ophouden ons goede streven te ondermijnen Niet slechts het gebéd zij ons wapen, broeder Ambrosius.

B r.  G a b r i e l :

Bidt... én wáákt... volgende bladzijde


27

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009