lijst van werken
vorige bladzijde
vorige bladzijde Wat met mijn leven in strijd is, is in strijd met de Orde, die ik gewild heb’’. — Maar dit antwoord is een vonnis, dat geen onzekerheid wegneemt.

B r.  G a b r i e l :

Hoeveel vruchtbaarder zou het geweest zijn, als hij dui­delijk had verklaard, waaróm hij Elias’ hervormingen af­wijst. Zijn ze verkeerd, dan moeten wij ze bestrijden; maar dan willen wij ook scherp en helder het goede van Fran­ciscus’ weg inzien. Waarom minacht hij wapenen, die toch álle waarachtige Godsmannen in hun strijd tegen de wereld hebben gebezigd!?

B r.  J o a n n e s :

Misschien is het zwijgend en onvoorwaardelijk vólgen een voorwaarde om een héilige te gaan verstaan — vooral in zijn diepere wijsheid en logica... Is het geen hoogmoed, dat wij een heilige corrigeeren willen?

B r.  M a t t h e u s :

Het meest bedroeft mij de gedachte, dat Franciscus nu zoo bitter in ons ontgoocheld moet stèrven...

B r.  G a b r i e l :

Broeder Mattheus, dit is smartelijk, en smartelijker voorzeker dan Franciscus’ raadselachtig zwijgen voor ons. — Zijn wij echter minder ontgoocheld?

B r.  M a t t h e u s :

Wij zijn teruggeroepen naar Assisi om voor altijd afscheid van hem te nemen, maar namen velen van ons niet reeds lang... en veel bitterder afscheid van hem...?

B r.  G a b r i e l :

(na stilte): Luister, broeder Mattheus. Zie, soms vrees ik, dat Franciscus, hoe heilig hij ook is, als ieder mensch volgende bladzijde


25

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009