lijst van werken
vorige bladzijde
B r.  E l i a s :

vorige bladzijde Tracht dan te doen, hetgeen ik u zoojuist heb voorgehouden...T w e e d e T o o n e e l :


Vertrek in het paleis van bisschop Guido; op den achtergrond rechts een deur, waarvan een lage steenen trap langs den achterwand naar het vertrek voert; vijf vicarissen; eenige gezeten, andere staande.


B r.  J o a n n e s :

Onze broederschap had een oase van vrede moeten zijn in een wereld van onvrede; en nu is ook zij, en hoe lang reeds, een tooneel van onrust en verdeeldheid.

B r.  T o b i a s :

(zacht; bitter): En Franciscus zwijgt... Ook zijn spreken schijnt mij slechts zwijgen...

B r.  A m b r o s i u s :

(moedeloos, onzeker): Hij schijnt met dit alles verzoend.

B r.  T o b i a s :

(a.b.): Dat is het juist, wat ik niet begrijp.

B r.  G a b r i e l :

Waarom spreekt Franciscus zich niet uit? De hervormin­gen, welke zoovele broeders thans nastreven, zijn toch slechts bedoeld in het belang van de Orde - van haar voortbestaan...

B r.  T o b i a s :

(a.b.): Franciscus herhaalt slechts: ,,wat ik van u heb ver­langd, heb ik omschreven met mijn leven; handel aldus. volgende bladzijde


24

volgende bladzijde
inhoud
aangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009