lijst van werken
vorige bladzijdeVERANTWOORDING


    Mij voorbereidend om een leven te schrijven van Franciscus van Assisi en mij verdiepend in de historie van Franciscus’ oorspronkelijk Orde-ideaal, in de oorzaken ook van deszelfs sterk-gewijzigde verwerkelijking, stiet ik — onvermijdelijk — op de raadselachtige en fascinee­rende gestalte van Elias van Cortona, een der groote, uit­zonderlijke figuren niet alleen uit Franciscus’ onmiddellijke omgeving, maar ook van zijn tijd. Speelde de nederige boetedoener van Assisi gedurende vele jaren een groote rol in het leven van Elias, anderzijds is het niet minder waar, dat Elias een der centrale figuren is geweest in het leven van Franciscus, — al was het slechts om de beslissende rol, die hij gespeeld heeft bij de voor Franciscus zoo tra­gische hervorming der Orde. Naarmate ik mij echter — in verband met mijn Franciscus-biographie — meer in het leven van Elias verdiepte, geraakte de (voor béide partijen) dramatische controverse welke hem van Franciscus had ver­vreemd, meer op de achtergrond en werd hij voor mij de belichaming van de velerlei essentieele (en nog altijd actueele) problematiek van die dagen. Op dat moment ontstond ­dit drama: plotseling en in zijn geheel. Niet zijn con­flict met Franciscus, maar Elias als de personificatie van gansch het drama der 12de eeuw deed dit tooneelspel geboren worden.
    In zooverre dit drama gestalte geeft aan een historische volgende bladzijde


5

volgende bladzijde
inhoudaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009