Copyright © by
R. Bruning, Gelselaar & Th. Bruning, Eindhoven

Deze pagina mag, onder vermelding van de plaats van herkomst, geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk en/of op welke andere wijze dan ook, met uitzondering van het gebruik voor commerciŽle doeleinden; in dat laatste geval is uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers vereist.

Gebruik de knop "vorige pagina"
van uw browser
om terug te keren.