lijst van werken
vorige bladzijdeHet is niet de bedoeling van deze cahiers een permanente instelling te maken; met zeven, acht afleveringen is het wel gedaan. Wij willen alleen bepaalde, o.i. verwaarloosde, aspecten van enkele belangrijke actuele religieuze problemen onder de aandacht brengen en aldus beproeven de huidige standpunten te doorbreken en, naar we hopen, de visie op deze zaken enigermate te verruimen. Want het valt niet te ontkennen dat de controverse van vandaag, die een dialoog had moeten opleveren, verstard, onverzoenlijk en vrijwel uitzichtloos is geworden. Elk van beide partijen (progressief, conservatief) gaat haarsweegs en geen van beide partijen schijnt zich nog om het waarheen van de ander, om diens gelijk of ongelijk (diens gelijk Ún ongelijk) te bekommeren. Misschien is het daarom niet zonder zin te beproeven een geheel andere beschouwingswijze m.b.t. enkele religieuze problemen van vandaag naar voren te brengen. En misschien dat beide partijen zichzelf daarin op enigerlei wijze toch terugvinden.volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 02-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-03-2010