NIEUW POLITIEK BEWUSTZIJN
inhoudsopgave en de artikelen waaruit het was samengesteld
overgenomen uit R. Bruning Henri Bruning, Grootheid en Tragiek en Geweten, Bijlagen ( )

De publicatie van dit boek is door de bezetter verboden, ondanks het feit dat de meeste hoofdstukken reeds eerder waren gepubliceerd, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

INHOUD
Nieuw Politiek Bewustzijn

                 
ARTIKELEN

Voorwoord

7


DEEL I

De Mythe van den Hollander (1933, 1936, 1941)

11

1936 Subjectieve Normen
27-02-1941 De Waag: Een verontachtzaamd hoofdstuk
Onze opdracht als mensch (1940)

34

01-11-1940 Radiovoordracht "Onze Opdracht"
Onze opdracht als volk (1936, 1940)

40

01-11-1940 Radiovoordracht "Onze Opdracht"
Nationalisme, Staats- en Rijksidee (1940, 1941)

43

20-06-1940 De Waag: Politieke perspectieven, Drieërlei nationalisme
04-07-1940 De Waag: Politieke perspectieven, De Rijksidee
Drie normen van Dietsch continentaal denken (1940, 1941)

52

24-10-1940 De Waag: Twee normen van continentaal denken
09-01-1941 De Waag: Het gevaar!
Onze conclusie

64

03-04-1941 De Waag: Dietschland
Een andere conclusie

71

Socialisme, nationaal-socialisme (of facisme) (1938, 1941)

79

13-03-1941 De Waag: Socialisme en Nationaal-Socialisme(of Fascisme)
Democratie — revolutie — massa (1933, 1938)

89

23-01-1941 De Waag: Revolutie en Massa
Strijden (1933)

101

1936 Subjectieve Normen: Strijden

DEEL II

Verbod en Oordeel (1940)

109

05-12-1940 De Waag: Verbieden
19-12-1940 De Waag: Oordeelen
...en Vonnis (1941)

120

,,De religieuzen en het onderwijs’’ (1940)

133

Sociale rechtvaardigheid (1937, 1940)

138

1938 Verworpen Christendom: Christelijke rechtvaardigheid
Maritain — Mussolini — Machiavelli (1938)

155

04-1938 Aristo: Maritain — Mussolini — Machiavelli
De staat en ,,de volledige mensch’’ (1938, 1940)

160

Het drama der Joden (1936, 1940)

173

07-1936 de Dinaso-Student: Referaat van een lezing over het Jodenvraagstuk
Nationalisme en Kunst (1940, 1941)

208

08-1940 Criterium: Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 1
10-1940 Criterium: Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 2
11-1940 Criterium: Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 3
27-03-1941 De Waag: Niet-"Volksche" Kunst
02-02-1942 De Schouw: Over individualisme
Slotwoord

230aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-01-2013