INHOUD


Voorwoord

7

DEEL I

De Mythe van den Hollander (1933, 1936, 1941)

11

Onze opdracht als mensch (1940)

34

Onze opdracht als volk (1936, 1940)

40

Nationalisme, Staats- en Rijksidee (1940, 1941)

43

Drie normen van Dietsch continentaal denken (1940, 1941)

52

Onze conclusie

64

Een andere conclusie

71

Socialisme, nationaal-socialisme (of facisme) (1938, 1941)

79

Democratie — revolutie — massa (1933, 1938)

89

Strijden (1933)

101


DEEL II

Verbod en Oordeel (1940)

109

...en Vonnis (1941)

120

,,De religieuzen en het onderwijs’’ (1940)

133

Sociale rechtvaardigheid (1937, 1940)

138

Maritain — Mussolini — Machiavelli (1938)

155

De staat en ,,de volledige mensch’’ (1938, 1940)

160

Het drama der Joden (1936, 1940)

173

Nationalisme en Kunst (1940, 1941)

208

Slotwoord

230aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-01-2013