vorige bladzijde richt: het besef, dat zij ,,overwegend, uitsluitend schier plichten heeft, en dat haar vreugde de vreugde is om den volbrachten plicht.

    Is het grafschrift voor de gesneuvelden van Thermopylae schoon, ons toch dierbaarder is het levensschrift, het levensmanifest (en protest), dat die onbekende, en voorzeker ook onburgerlijke, Haarlemmer zoo tartend in zijn gevelsteen liet beitelen, en dat wij hier, tot besluit, met een kleine variatie, tot het onze maken:


Int soet Dietschland
ICK BLYF GETROU          IK WYCK NYET AF


EINDE.233

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 09-01-2013