hat — darüber kann kein Zweifel bestehen’’. Deze idee heeft tot gevolg: „die bis zum religiösen Dogma erhobene Absonderung und Abgeschlossenheit vor allem, was nicht Judentum ist, und die Unverschmelzbarkeit mit anderen Völkern, der Glaube, dass es in der ganzen Welt nur ein einziges persönliches Volk gibt — die Juden —, und die Überzeugung, die anderen Völker, wenn sie auch vorhanden sind, doch so behandeln zu müssen, als ob sie nicht vorhanden wären.’’ Wat behelst, beveelt deze idee dan? Dostojevsky citeert hier de Talmoed, zijnde het woord Gods en daarmee de wet en de ziel van het joodsche volk. „Scheide dich aus von den Völkern und bilde deine Besonderheit und wisse, dass du von nun ab allein bei Gott bist. Die anderen vernichte oder mache sie zu deinen Sklaven oder beute sie aus. Glaube an deinen Sieg über die ganze Welt, glaube, dass alles dir untertan sein wird. Alle anderen Völker sollst du verabscheuen und mit keinem von ihnen Umgang pflegen. Und selbst wenn du dein Land und deine politische Persönlichkeit verlierst, selbst wenn du über die ganze Erde hin unter alle Völker verstreut sein wirst — gleichviel: glaube an all das, was dir verheiszen ist, ein für allemal, glaube, dass es also geschehen werde, — inzwischen aber lebe, verachte, beute aus und — erwarte, erwarte, erwarte....’’ 1) In eenigszins andere termen — minder mystiek ook, minder geestelijk naar het mij voorkomt, maar deze nuance kan hier buiten bespreking blijven — is dit een echo van de roepstem des Heeren tot Abraham „in de dageraad van Israëls volksbestaan’’ : „Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land, dat ik u wijzen zal en Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uwen naam groot maken; en wees een zegen; en Ik zal zegenen, die u zegenen en vervloeken, die u vervloeken en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.’’ Ofschoon in beide formuleeringen anders reeds van karakter, van consequentie ook, staan wij hiermede toch tegenover de centrale idee: het bewustzijn eener goddelijke uitverkiezing, het bewustzijn van Gods uitverkoren volk te zijn, en dit als laatste, beslissende verklaring van het zijn, het hoe-zijn, de eenheid ook van het joodsche volk. De vragen, of het joodsche volk


1) Politische Schriften.

Nieuw Politiek Bewustzijn 12


177

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009